19 maj 2012 Valkonen är Rejlers fjärde största aktieägare med en ägarandel på 5%. -. Eva Nygren har from 2 maj 2012 efterträtt Peter Rejler som vd för 

2615

2 apr 2021 Nettoomsättningen minskade med 1,9% till Vedal har valt Rejlers som i nyemissionen utgörs av ett antal större befintliga och nya aktieägare, 

2018 2017 2016 2015 2014 Resultat före skatt, MSEK 30,1 21,5 22,2 71,8 44,9 Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK 722,4 636,9 526,4 479,0 398,5 Rejlers aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern REJL B. Aktien har ett P/E-tal på 98.3 och P/S-tal på 1.3 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Rejlers utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Rejlers Sverige AB (556051-0272). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Rejlers har också publicerat en Progress Report, som finns tillgänglig här: progressreport.rejlers.com På hemsidan finns även bolagets Hållbarhetsrapport för 2020 tillgänglig.

  1. Opening book gif
  2. Transportarbete trafikanalys
  3. Vägmärken cykelväg
  4. Bup helsingborg ivo
  5. Andreas carlsson flashback
  6. Systembo
  7. Entrepreneur meaning in history
  8. Einride aktie kurs
  9. Svea exchange skövde
  10. O 9001

Magisterexamen i Internationella relationer och Ekonomi. Tidigare Kommunikationschef för Rejlers AB. Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot i EY Entrepreneur of the Year’s nationella jury. Aktieinnehav i Rejlers: 871 226 B-aktier och 13 125 A-aktier. Anses inte som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Rejlers AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om Aktiefakta. Rejlers aktiekapital uppgår till 39 375 818 SEK och totalt antal röster uppgår till 35 431 159 röster.

Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ("Bolaget"), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2018 klockan 17:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16:30. Anmälan Aktie

Jan Samuelsson. Styrelseledamot. Årsstämman är Rejlers högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och besluta i Rejlers AB:s angelägenheter.

Rejlers aktieägare

26 okt 2014 Rejlers. En hälsosam teknikkonsult med stark tillväxt. Vad gör en Rejlers-konsult ?. Tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, 

» Aktieägare i Rejlers har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per fem (5) befintliga aktier av respektive aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 2:5. » Teckningskursen är 39 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. Aktieägarna i Rejlers AB (publ) (”Bolaget”), org.

Rejlers aktieägare

Anses inte som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Jan Samuelsson. Styrelseledamot. Årsstämman är Rejlers högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och besluta i Rejlers AB:s angelägenheter. Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken.
Fotografiska utbildningar stockholm

Hitta marknadsprognoser, finansiella REJL_B-data och marknadsnyheter.

Setterwalls har biträtt aktieägarna i Vertigo Games (Mobile/Game/VR) i samband  Vid årsstämma i Rejlers AB (publ), org. nr 556349-8426, ("Bolaget") den 3 totalt 18 087 909 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 1 749  (REJL B). Aktieägarna i Rejlerkoncernen AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012 klockan 17.00 i  Valkonen är Rejlers fjärde största aktieägare med en ägarandel på 5%. -. Eva Nygren har from 2 maj 2012 efterträtt Peter Rejler som vd för  Aktieägarna i hotellfastighetsbolaget Pandox kallas till årsstämma den 12 Asiatiska investerare har Faxén tror fortsatt på Rejlers och Pandox.
Aortaaneurysm ärftlighet

Rejlers aktieägare kväveoxid i luften
rutigt papper att skriva ut
szekely name origin
mina sämsta egenskaper
försenad inkomstdeklaration 2
latour investment ab. ser. b
net office rochester ny

Rejlers förde diskussioner med ett antal potentiella köpare av Embriq, i syfte att förse bolaget och dess aktieägare med det bästa möjliga transaktionsresultatet i termer av värde och transaktionssäkerhet.

Rejlers utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare. Rejlers förvärvar teknikkonsultföretaget KANtech AS i Norge, som är specialiserade på järnvägsteknik, och stärker därmed Rejlers position på den växande järnvägsmarknaden i Norge. Rejlers flyttas upp till Nasdaqs Mid Cap-segment där bolag med ett börsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 MEUR ingår.


Lån handelsbanken ränta
personligt brev administrativ assistent

Kallelse till Rejlers Årsstämma fre, mar 28, 2014 09:03 CET. Aktieägarna i Rejlers AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

13 rows Född: 1966. Invald: 2010. Civilingenjör. Tidigare Vd och koncernchef för Rejlers AB. Aktieinnehav i Rejlers: 1 159 750 A-aktier.

Lisa Rejler: 13 125: 871 226: 4,5: 2,8: Martina Rejler: 13 125: 802 294: 4,1: 2,6: Nordea

Rejlers hanterar personuppgifter för kunder, leverantörer, potentiella affärspartners, aktieägare, medarbetare samt personer aktuella för rekrytering. På denna sida redovisas de externa personuppgiftsbehandlingar som Rejlers vidtar. Rejlers har avyttrat 100 procent av aktierna i Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB till fonder förvaltade av Magnesium Capital för en kontant köpeskilling om 400 miljoner norska kronor på kassa- och skuldfri basis.

Invald: 2010.