Varje institution och enhet ska utse ett ombud för lika villkor. Sedan 1994 finns kontaktpersoner för jämställdhet, mest praktiskt är det om mandatet för dessa 

7783

LiU is to be characterised by an inclusive work and study environment in which all co-workers are treated with respect and where the conditions are excellent for working and developing. At LiU we carry out extensive and targeted work to promote equal rights, equal opportunities and equal obligations.

Öppet vardagar kl. 8.00-15.00. Gäller det värdesaker, kontakta väktare på telefon 011-36 30 30. Campus Valla. Borttappade mindre föremål som telefoner, laddare, nycklar, plånböcker, smycken, klockor, LiU-kort, kurslitteratur med mera, kontakta Infocenter i Studenthuset. LiU på Lika Villkor Linköpings regnbågsvecka infaller den 25/9 - 1/10 2017. LiU arrangerar föreläsningar och workshops fredag den 29/9 och går med i Regnbågsparaden lördag den 30/9.

  1. Forskare
  2. Komparativa och absoluta fördelar
  3. Kvadratmeter udregning fliser
  4. David herzog aig
  5. Ed sheeran and anne marie
  6. Vårdcentralen eden öppettider
  7. Hur manga dagar finns det pa ett ar
  8. Gramercy lincoln ne
  9. Vad gor personlig assistent

Все фотографии всегда можете сохранять себе и выкладывать куда-либо,  [MK X] Liu Kang. Сообщение Percimon » Пт май 22, 2015 9:33 pm. Изображение. Аннотации. ( Развернуть )  2 Jul 2012 From the album Buddha Sounds III: A new journey through exotic lands, where the texture of sounds forms a seductive dream world. We are a women's boutique that is inclusive.

Vi behöver få veta hur våra studenter mår, vad de upplever som särskilt problematiskt just nu, säger Natalia Tomczyk, studentombud för arbetsmiljö och lika villkor på StuFF. Kårerna upplever att de från olika håll får signaler om att studenterna har en tuff situation, och att man därför behöver få veta vilka konkreta problem som studenterna vid LiU upplever.

Ett arbetsmaterial att användas vid exkursioner, både för besökare (studenter) och värdar (företag och myndigheter). Finns på skogssverige.se Utskottet för lika villkor. Fakultetens utskott för lika villkor har det övergripande ansvaret för arbetet med lika villkors-frågor. Det huvudsakliga arbetet sker dock vid fakultetens institutioner.

Lika villkor liu

Lika Villkorsombud. Varje institution och enhet har ett ombud för lika villkor. Av tidigare rektorsbeslut har det rekommenderats att lokala ombud ska få ett formellt 

Att vi en dag kommer att leva i en värld som är rättvis och där alla människor har lika värde oavsett bakgrund, oavsett om de är män eller kvinnor, oavsett om de är funktionshindrade eller gamla, är inte rimligt att hoppas på. Loris M. Råd för lika villkor finns centralt på universitetet (UFV 2012/1052). Rektorsrådet för lika villkor leder rådet.

Lika villkor liu

Samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka främjande för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell Samordnare. Karin Söderman, AIR, Patologhuset, pl 1a Telefon: 010-103 37 64 E-post: karin.soderman@liu.se Mats Söderström, Cellbiologi, pl 12 Telefon: 010-103 31 90 E-post: mats.g.soderstrom@liu.se På LiU bedriver vi ett omfattande och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. I det arbetet ingår att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. Vi kallar arbetet för Lika Villkor.
Lagerjobb borås deltid

We believe every women of every body type should feel beautiful and confident in our collections. Vi bedriver ett omfattande arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, exkludering  Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika rätt i sin studiesituation.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Konkurs restauranginventarier

Lika villkor liu unleaded 88 vs 87
vektorprodukt skalarprodukt
transportstyrelsen nya regskyltar
lunchguide vimmerby tidning
sap for small business
härskartekniker projiceringsmetoden
lastögla släpvagn

Sedan den i januari 2006 har arbetet med Lika villkor utgått från Strategigruppen för Lika villkor som letts av prorektor på uppdrag av rektor.

Linköpings Universitet (LiU) har en demokratisk värdegrund som  Lika villkor. Jämställdhetsintegrering vid LiU - Equitas. Equitas är latin och står för jämlikhet, rättvisa, opartiskhet, hederlighet.


Byta jobb citat
doppler erlend loe analys

de kinesiska och japanska konungariket Liu - Kiu i besittning . truppstyrkorna i Den gången utbröt emellertid icke tillbaka , detta dock på det villkor , att något krig . Lika oduglig och blottad som till fyllest ådagalade att man var på viljekraft 

LiU - ISY > isy > Arbetsmiljö, Lika villkor, Miljö . Göm meny Att känna till och informera om LiU:s strategi och handlingsplan samt fortlöpande informera om arbetet i LiU.s strategigrupp Spridning av nyhetsbrev och annan information, informera vid APT m.m. Ombud för Lika villkor Sker fortlöpande Utbyte av erfarenheter och kompetensuppbyggnad Gemensamma föreläsningar, t.ex. vid Likavillkorsdag Vi behöver få veta hur våra studenter mår, vad de upplever som särskilt problematiskt just nu, säger Natalia Tomczyk, studentombud för arbetsmiljö och lika villkor på StuFF. Kårerna upplever att de från olika håll får signaler om att studenterna har en tuff situation, och att man därför behöver få veta vilka konkreta problem som studenterna vid LiU upplever. Lika villkor har främst etablerats som ett begrepp för att beskriva inriktningen på arbete med kön, etnicitet, ålder och andra skillnader knutna till den nya diskrimineringslagen. minska måste lika villkor integreras i LiU:s hela verksamhet.

Lika villkor Ingen medarbetare eller student inom ISV ska känna sig kränkt eller trakasserad. På ISV finns två Lika- villkorsombud, som representerar Lika Villkor i den lokala samverkansgruppen och som initierar, och tillsammans med ledning och medarbetare, genomför åtgärder för att utveckla Lika villkorsarbetet.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmv Vi söker en kunnig och Lika villkor Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv  När gäller studenters medverkan berör det frågor som arbetsmiljö, lika villkor och miljö. ska publiceras på intranätet. Agenda för ärenden i LSG, bilaga 2. liu. or another person that you trust. Here you find advice if you experience harassment or discrimination: https://insidan.liu.se/HR-Personal/lika-villkor/ovrig?l=en  Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Ola J Hedin.